Wat is MijnAdres?

Via MijnAdres kunt u bouwdossiers van de aangesloten archiefdiensten in Nederland opsporen, aanvragen of daarvan een reproductie bestellen.

Hoe kan ik een vraag over MijnAdres stellen?

In de onderbalk van deze website staat een contactformulier. Deze kunt u invullen en gebruiken. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord op uw vraag.

Aan welke systeemeisen moet mijn computer voldoen om scans van bouwdossiers te kunnen bekijken?

De scans op MijnAdres kunnen bekeken worden met elke moderne Internet Verkenner. Wij ondersteunen Internet Explorer 8.0 en hoger, Firefox 2 en hoger, Chrome en Safari. Uw verkenner moet wel javascript en AJAX technologie toestaan.

Hoe kan ik me als archiefdienst aansluiten bij MijnAdres?

Vul op het contactformulier in dat u interesse hebt in deelname aan MijnAdres. U kunt ook contact opnemen met Herre-Jan Veenema van DEVENTit (hjveenema@deventit.nl).

Van welke gemeenten kan ik via MijnAdres bouwdossiers opzoeken?

Op de home-page kunt u rechts bovenaan zien van welke gemeenten MijnAdres bouwdossiers ontsluit. Hier vindt u per gemeente specifieke achtergrondinformatie over de bouwdossiers.

Hoe vaak worden er nieuwe gegevens aan MijnAdres toegevoegd?

MijnAdres is een initiatief van de archiefdiensten van Amersfoort (Eemland), Antwerpen, Land van Heusden en Altena, Mechelen en Rotterdam. Wanneer andere archiefdiensten zich aansluiten bij het project, wordt het aantal bouwdossiers dat via MijnAdres te vinden is, uitgebreid. Ook worden geregeld scan's toegevoegd.

Wat is een bouwdossier?

Van particuliere gebouwen waarvoor bij de bouw of een verbouwing een bouwvergunning moest worden aangevraagd, heeft de gemeente bouwdossiers aangelegd. Een bouwdossier kan de volgende onderdelen bevatten: aanvraag tot bouwvergunning, bouwtekeningen en berekeningen, adviezen van instanties als welstand en brandweer, bezwaren van bijvoorbeeld omwonenden, de toekenning of afwijzing van een vergunning.

Wat staat er op een bouwtekening?

Op een bouwtekening staat altijd een aanzicht van de voorgevel en meestal ook van achtergevel en zijgevels. Verder zijn er plattegronden met de indeling van de verschillende verdiepingen van het gebouw. Vaak zitten er meerdere identieke bouwtekeningen in een bouwdossier, omdat ze door verschillende instanties als bijvoorbeeld de brandweer beoordeeld moesten worden. Aan de stempels op een tekening is te zien welke instelling haar heeft beoordeeld. In de rechter onderhoek van de bouwtekening bevindt zich een stempel of onderhoek. Daarin staat de volgende informatie:
 • projectnaam;
 • omschrijving van wat er op tekening staat (plattegrond, gevel, doorsnede);
 • herkomst van de tekening (bureau, bedrijf, instelling);
 • het tekeningnummer;
 • de datum;
 • de status (concept, ter goedkeuring, voorlopig, definitief);
 • de fase (voorlopig ontwerp (VO), definitief ontwerp (DO), bestek, werk, revisie);
 • de datum waarop de tekening gereed kwam; is de tekening ná het versturen aan derden veranderd, dan staan er een wijzigingsdatum en letter op de tekening.
 • het projectnummer;
 • de schaal;
 • het formaat van de tekening;
 • de naam of initialen van de tekenaar;

Waarom krijg ik na het invullen van mijn zoekvraag geen resultaten?

Redenen daarvoor kunnen zijn:
 • Het adres waarvan u een dossier zoekt, is veranderd. Mogelijk is de straatnaam veranderd of de huisnummering aangepast. In MijnAdres wordt altijd uitgegaan van het nieuwe adres.
 • De grenzen van de gemeente waarbinnen u zoekt, zijn veranderd. Dit probleem is mogelijk op te lossen door op ‘alle plaatsen’ te zoeken.
 • Uw zoekvraag betreft een gemeentelijk en geen particulier bouwproject. In MijnAdres zijn alleen bouwdossiers van particuliere projecten terug te vinden. Gegevens over gemeentelijke bouwprojecten zijn terug te vinden in het archief van het bestuur van de betreffende gemeente.
 • Het dossier is mogelijk niet bewaard gebleven door calamiteiten of anderszins.
 • Het pand waarvan u gegevens zoekt, is gebouwd vóór invoering van bouwvergunningen. Daarom bestaat er geen dossier van.
 • U hebt een typefout gemaakt.

Hoe kan ik nog meer informatie over mijn huis vinden?

Klik in het menu op Kennisportaal. Hier vindt u tips voor verder onderzoek.

Mag ik reproducties van bouwdossiers gebruiken voor publicatie?

U mag de verkregen reproducties alleen voor eigen gebruik aanwenden. Wanneer u ze wilt publiceren, dient u contact op te nemen met de archiefdienst die de reproducties heeft geleverd. Pas wanneer u daarvoor schriftelijk toestemming hebt ontvangen, mag u de reproducties publiceren. Voor het publiceren van reproducties gelden speciale tarieven.

Waarom moet ik mij registreren?

Als u zich registreert, kunt u gebruik maken van extra mogelijkheden van de website, zoals het aanmaken van een persoonlijk dossier. Registratie is ook nodig wanneer u een bestelling doet of een dossier ter inzage aanvraagt. De betreffende archiefdienst gebruikt uw (e-mail) adres om een bestelling op te kunnen sturen of om -indien nodig- contact met u op te nemen.

Wat gebeurt er met mijn persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt in het kader van de dienstverlening via MijnAdres. Uw gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt.

Kan ik van alle gevonden bouwdossiers een scan bestellen?

Nee, niet alle bouwdossiers die via MijnAdres worden ontsloten, zijn gedigitaliseerd. Meestal is het wel mogelijk om een afdruk op papier te bestellen. In elk geval kunt u het dossier in de studiezaal van het betreffende archief inzien. Via MijnAdres kunt u het stuk aanvragen, zodat het voor u wordt klaargelegd.

Kan ik alle op MijnAdres gevonden bouwdossiers in het archief inzien?

Ja, in principe kan dat, mits de stukken in een goede staat verkeren. In uitzonderingsgevallen zijn dossiers tijdelijk niet beschikbaar, bijvoorbeeld omdat ze gedigitaliseerd worden of anderszins in bewerking zijn.

Waarom vind ik op MijnAdres geen bouwdossiers van mijn woonplaats?

Hier zijn alleen bouwdossiers te vinden die in beheer zijn bij archiefdiensten die zich hebben aangesloten bij MijnAdres. Wanneer u een bouwdossier van een andere archiefdienst zoekt, kunt u contact opnemen met deze archiefdienst. Mogelijk zijn bouwdossiers wel via de eigen website van het archief te vinden. Mocht dit niet het geval zijn, dan kunt u in de studiezaal van het archief onderzoeken of er een bouwdossier van het door u gezochte adres bestaat. Zo ja, dan kunt u het ter plekke opvragen en inzien.

Moet ik betalen voor het raadplegen of bestellen van bouwdossiers?

Het inzien van bouwdossiers is gratis. Voor het bestellen van een scan of afdruk gelden de tarieven van de betreffende archiefdienst. Kijkt u daarvoor op de pagina over de gemeente in kwestie.

Hoe krijg ik een bestelling aangeleverd?

Scans worden via downloads aangeboden en worden dus direct bij bestelling geleverd.

Kan ik ook een reproductie van een deel van het bouwdossier bestellen?

Ja, dat kan. U kunt per pagina bestellen of het gehele dossier.

Wat moet ik doen als ik niet tevreden ben?

Als u niet tevreden bent over de geleverde reproductie, kunt u het contactformulier invullen. Deze bevindt zich onderaan de pagina's.