Via MijnAdres stellen Nederlandse archiefdiensten informatie beschikbaar over de bouwdossiers die zij beheren. MijnAdres is een initiatief van de archiefdiensten van Amersfoort (Archief Eemland), Antwerpen, Mechelen en Rotterdam (Stadsarchief Rotterdam).

Net als in de bouw gaat het hier om werk in uitvoering. Andere archiefdiensten worden uitgenodigd om zich bij MijnAdres aan te sluiten. Zo kan het aantal adressen waarover via MijnAdres informatie beschikbaar komt, groeien.

Voorwaarden

Bij studiezaalbezoek worden fotokopieën vrijwel direct voor u gemaakt. Bij een groot formaat (bijvoorbeeld bij bouwtekeningen) geldt echter een langere levertijd. De tarieven van een fotobestelling gelden uitsluitend voor gebruik voor privédoeleinden. Bij aanwending van fotomateriaal voor commerciële doeleinden geldt een ander tarief (in overleg vast te stellen). Oude of kwetsbare archiefbescheiden worden niet gekopieerd. Het zelf maken van foto’s is toegestaan, mits u geen flitslicht gebruikt.

Verder gebruik, waaronder begrepen verspreiding, van de geraadpleegde documenten en de daarin vervatte gegevens is onderworpen aan beperkingen en aansprakelijkheid op grond van het auteursrecht. De digitale documenten hebben de status ‘digitale werkkopie’ en aan de inhoud ervan kunt u geen rechten ontlenen.

Klachtenregeling

Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan het archief laten weten. Bij een gegronde klacht zal het archief het materiaal ontoegankelijk maken en / of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Maakt u graag schriftelijk kenbaar wat uw klacht is en voorzie ons van de volgende gegevens:

1. Domeinnaam van de website waarop het betreffende materiaal staat;
2. Beschrijving van het materiaal waar het om gaat;
3. Reden waarom u bezwaar heeft tegen het materiaal op de website;
4. Wat wilt u dat er met dit materiaal gebeurt / wat wilt u met uw klacht bereiken?
5. Uw contactgegevens.

Stuur uw klacht naar:
DEVENTit BV
Postbus 60
3750 GB Bunschoten

E-mail: office@deventit.nl
Web: www.deventit.nl