Algemene werken m.b.t. bouwen en wonen

 • M.A.B. Chao-Duivis, ‘Capita selecta uit de geschiedenis van het privaatrechtelijk bouwrecht’, in: R.W.M. Kluitenberg (red.), 40 jaar Instituut voor Bouwrecht (z.p. 2009) 9-57.
 • J. Haslinghuis en H. Janse, Bouwkundige termen: verklarend woordenboek van de  westerse architectuur- en bouwhistorie (Leiden 19973).
 • Janse, Bouwers en bouwen in het verleden. De bouwwereld tussen 1000 en 1650 (Zaltbommel 1965).
 • M.M. Klep e.a. (red.), Wonen in het verleden. 17e-20e eeuw. Economie, politiek, volkshuisvesting, cultuur en bibliografie (Amsterdam 1987).
 • Arie de Klerk, Bouwen aan de hofstad. De geschiedenis van het bouwtoezicht in Den Haag 1250-1900, in sociaal en cultureel perspectief (Delft 1998).
 • Muller Fz., Over claustraliteit. Bijdrage tot de geschiedenis van den grondeigendom in de middeleeuwsche steden (Amsterdam 1890).
 • Prak, Het Nederlandse woonhuis van 1800 tot 1940 (Delft 1991).
 • J. Schuurman, J. de Vries en A. van der Woude (red.), Aards geluk. De Nederlanders en hun spullen, 1550-1850 (Amsterdam 1997).
 • Gijs Wallis de Vries (red.), Krachtens de Bouwverordening. Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam 1861-1986(Rotterdam 1986).

Handleidingen huizenonderzoek

Gebruik van bepaalde bronnen

Woordenboeken en terminologie

 • E. Verwijs en J. Verdam, Middelnederlandsch Woordenboek
 • Woordenboek der Nederlandsche Taal
 • M. van Hattem en H. Roosenboom, Glossarium van oude Nederlandse rechtstermen (Amsterdam 1977).
 • N.E. Algra en H.R.W. Gokkel, Fockema Andreae’s juridisch woordenboek (Alphen aan den Rijn 19906).

Algemene werken m.b.t. bouwen en wonen

 • E.J. Haslinghuis en H. Janse, Bouwkundige termen: verklarend woordenboek van de  westerse architectuur- en bouwhistorie (Leiden 19973).
 • H. Houtman-De Smedt, K. de Jonge, T.  Oost en J. van Damme, ‘Wonen in België. Vanaf de vroege middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Bijdrage tot een biografie’, in: R. Baetens en B. Blondé, Nouvelles approches concernant la culture de l’habitat: Colloque international, Université d’Anvers, 24-25.10.1989 (Turnhout 1991).
 • H. Janse, Bouwers en bouwen in het verleden. De bouwwereld tussen 1000 en 1650 (Zaltbommel 1965).
 • Patrick van den Nieuwenhof, ‘Historisch-juridisch overzicht  van het bouwvergunningenstelsel: 1790-1961’ in:Introductie tot Erfgoedzorg en Archieven. Verslagboek van het jaarthema (uitg. VCM 2000).

Handleidingen huizenonderzoek

Inventarissen en overzichten van gebouwen

 • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Stad Antwerpen (delen 3na, 3nb, 3nc, 3nd) (Gent 1976-1992).
 • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Stad Mechelen: binnenstad (deel 9n) (Gent 1984).
 • Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen, Kanton Mechelen (deel 13n2) (Gent 1995).