Omstreeks 1250 legde edelman Dirk Bokel in zijn polder ‘Riviere’ een dam in de Schie aan. Hier ontstond een nederzetting die zich in zo’n 25 jaar ontwikkelde tot de stad Schiedam; vanwege de strategische ligging had vrouwe Aleida het poldertje aangekocht en op 18 maart 1275 kreeg de nederzetting stadsrechten. Het was in dat jaar weliswaar een klein dorp met slechts een paar honderd inwoners, maar bloeiend, onder andere dankzij het marktrecht en dankzij de gunstige ligging aan de handelsroutes over de Maas en de Schie.

De huidige grens van de gemeente Schiedam dateert van 1941. In dat jaar werd de voormalige gemeente Kethel en Spaland geannexeerd. Eerder al, op 1 januari 1868, waren de voormalige gemeente Nieuwland, Kortland en ‘s-Graveland en de gemeente Oud- en Nieuw-Mathenesse bij de gemeente Schiedam gevoegd.

Bouwdossiers tot 2005

De bouwdossiers van de gemeente Schiedam en van de voormalige gemeente Kethel en Spaland worden bewaard door het Gemeentearchief Schiedam. Via MijnAdres zullen alle bouwdossiers worden ontsloten.

Op dit moment is via MijnAdres beschikbaar (kosteloos):

–        Bouwdossiers Schiedam 1905-1954

–        Bouwdossiers van de geannexeerde gemeente Kethel en Spaland 1898-1941

Niet alle bouwdossiers bevatten (alle) constructieve gegevens; zie ‘raadpleegbaar in de studiezaal’.

Raadpleegbaar in de studiezaal:

–        Bouwtekeningen 1854-1905

–        Bouwdossiers 1955-2004

–        (Aanvullende) constructieve gegevens behorend bij de bouwdossiers Schiedam 1905-1988

Van panden die voor 1854 zijn gebouwd zitten in bovenstaande series mogelijk verbouw- of restauratietekeningen

Andere archieven en collecties waar bouwtekeningen of -gegevens in kunnen zitten (via studiezaal):

–        Gemeentebesturen van Schiedam; 1955-1959 541, 1960-1969 542, 1970-1979 543, 1980-1989 544

–        Dienst Gemeentewerken (DGW) 61

–        Serie technische tekeningen van DGW

–        Topografisch Historische Atlas 526

–        Hinderwetvergunningen; Schiedam 550, Kethel 375

–        Woningbouwverenigingen; Schiedam 475, Kethel 362

–        Etc.

Bezoekadres: Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam, T: 010-2191919, E: Contactformulier Postadres: Postbus 1501, 3100 EA Schiedam

Legitimatie is verplicht

Contact & openingstijden

Route

Tarieven voor reproducties

  • Van originele tekeningen die nog niet digitaal beschikbaar zijn kunnen wij kopieën verzorgen. Originelen niet groter A3 kunnen wij zelf voor u reproduceren. Het reproduceren van originelen groter dan A3 besteden wij uit. In de regel ligt uw bestelling klaar op de eerstkomende dag dat het gemeentearchief open is.
  • Het gebruik van een fotocamera zonder flits is toegestaan

Bouwdossiers vanaf 2005

Voor bouwdossiers vanaf 2005 kunt u terecht bij het Omgevingsloket in het Klant Contact Centrum Schiedam. Uitsluitend op afspraak.

Bezoekadres: Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam, T: 14101, E: Contactformulier Postadres: Postbus 1501, 3100 EA Schiedam

Omgevingsloket online